Projekti austriak i TEC me gaz në Korçë
18/04/2018 15:30

Nga termocentrali i vjetër i qytetit të Korçës kanë mbetur vetëm oxhakët e vjetër.