Portokalli, 20/05/2012 – Nasi Thellenxa Kuli
20/05/2012 00:00
Sekretet e Portokallisë, 23 Qershor 2019 – Gazi (Xhirime në Zyrë 9 prill, java 7)
23/06 23:04
Sekretet e Portokallisë, 23 Qershor 2019 – Bestytnitë Fiksimet e Ledios
23/06 23:04
Sekretet e Portokallisë, 23 Qershor 2019 – Marini (Spoti Bashës)
23/06 23:03
Sekretet e Portokallisë, 23 Qershor 2019 – Albana (Kuli dhe Matilda)
23/06 23:03
Sekretet e Portokallisë, 23 Qershor 2019 – Erditi (Prova të shtunën)
23/06 23:03
Sekretet e Portokallisë, 23 Qershor 2019 – Renada (Kori i Notre Dame)
23/06 23:03
Sekretet e Portokallisë, 23 Qershor 2019 – Irgen (Policët)
23/06 23:03
Sekretet e Portokallisë, 23 Qershor 2019 – Katërshja (Xhirime në zyrë)
23/06 23:03
Sekretet e Portokallisë, 23 Qershor 2019 – Alex Seitaj (Vezirja në Suare)
23/06 23:02
Sekretet e Portokallisë, 23 Qershor 2019 – Ledio, Salsano (Kapo, Hekri dhe Fallxhorja)
23/06 23:02
Sekretet e Portokallisë, 23 Qershor 2019 – Delinda (Xhirime në zyrë)
23/06 23:01
Sekretet e Portokallisë, 23 Qershor 2019 – Xhemi, Flori (Atentatet)
23/06 23:01
Sekretet e Portokallisë, 23 Qershor 2019 – Lendis (Xhirime në zyrë)
23/06 23:01
Sekretet e Portokallisë, 23 Qershor 2019 – Gazi, Rezi (Kuzhina hallit)
23/06 23:01
Sekretet e Portokallisë, 16 Qershor 2019 – Ledio, Rezi (Rroku me kushërinjtë)
17/06 11:11
Sekretet e Portokallisë, 16 Qershor 2019 – Flori (Gerhard Deci)
17/06 11:08
Sekretet e Portokallisë, 16 Qershor 2019 – Irgen (Floshi dhe Lenci)
17/06 11:05
Sekretet e Portokallisë, 16 Qershor 2019 – Albana Perhati (Prova “Ylvi”)
17/06 10:59
Sekretet e Portokallisë, 16 Qershor 2019 – Gazi, Delinda(Kuzhina e hallit)
17/06 10:55
Sekretet e Portokallisë, 16 Qershor 2019 – Xhemi, Salsano (Nasi dhe Naqe, prezantimi robotit)
17/06 10:53