Pasdite ne TCH, Një familje me shtatë mësues, 7 Mars 2018, Pjesa 3
08/03/2018 14:12

Tema: I gjithë fisi mësues. - Një familje me shtatë mësues. Kur në familje shumica zgjedhin të jenë mësues. Te ftuar: Krisanthi Kazanxhiu, Marisola Kazanxhiu