Obot, nën ujë mjaft toka bujqësore. Shpërndahen ndihmat
13/03/2018 15:27

Situata në zonën e Obotit vazhdon të mbetet problematike, dhe sipas ministrisë së Mbrojtjes, nën ujë mjaft toka bujqësorë.