Një satirë për kombin, humori i zi nga Vangjel Kozma
17/04/2018 15:02

Një satirë fund e krye mbi kombin tonë. Sipas Vangjel Kozma, fjala “komb” do të thotë nyje dhe nyje do të thotë gdhë. Kurse ne vazhdojmë të mburremi se jemi gdhëja më e vjetër në Evropë.