Një mëngjes i lehtë apo i rëndë?
07/09/2018 09:40

“Nëse i ikim mëngjesit, atëherë patjetër që do të bëjmë një zgjedhje jo të duhur për drekë.