Nisma në qytezën spanjolle: Adopto një ulli!
12/02/2019 10:54

Këto pemë të lashta janë vetëm disa nga 7 mijë ullinjtë që Sira dhe miqtë e saj kanë rikthyer në jetë në Oliete, një fshat me vetëm 357 banorë në spanjën verilindore.