Ngacmimi në shkolla
11/10/2011 18:00

Ngacmimi mund të ndodhë kudo: ballë për ballë, me tekst mesazhi, apo në faqe interneti që nuk kufizohet nga mosha dhe niveli arsimor.