Ne Shtepine Tone, 8 Qershor 2018, Pjesa 5 – Kurs pikture
08/06/2018 13:06

Piktura është një ndër artet e para të fëmijëve për të shprehur gjendejn shpitërore apo atë se çfarë mendojnë. Por çfarë mund të mësojnë fëmijët në një kurs pikture?