Ndryshimet e reja në ligjin për Policinë e Shtetit
07/12/2018 15:29

Në ndryshimet e reja që propozohen në ligjin për Policinë e Shtetit, parashikohet që çdo efektiv, i cili nuk pajiset me certifikatë sigurie, të lirohet automatikisht nga detyra.