Më të varfrit, jetëshkurtër
12/10/2018 15:45

Për vitin 2017, mosha mesatare e vdekjeve në Shqipëri llogaritet në 74.2 vjeç, sipas Institutit të Statistikave. Ndërkohë që ka luhatje të dukshme nëse shohim secilin qark.