Mbyllja e kumarit, afati nuk shtyhet
06/07/2018 15:11

Sipas ligjit, nga 1 janari i vitit 2019 nuk do të lejohet që subjektet e lojrave të fatit ta ushtrojnë veprimtarinë e tyre pranë institucioneve fetare, shkollave, kopshteve dhe unversiteteve.