Marrëveshja bashki-AKUK për përmirësimin e sistemit të ujit
13/02/2018 14:11

Bashkia e Tiranës është i pari institucion vendor që nënshkruan marrëveshje me Agjencinë Kombëtare të Ujësjellës-Kanalizimeve.