Lumi i ngrirë? Problem i zgjidhshëm me…dinamit!
09/04/2018 13:32

Qëllimi justifikon mjetin, e në këtë rast, vonesa e pranverës duket se justifikon përdorimin e dinamitit.