Loja Telefonike – Në Shtëpinë Tonë, 16 Prill 2019, Pjesa 3
16/04/2019 13:22

Flori prezanton dhe zhvillon lojën telefonike.