Logopedia – Në Shtëpinë Tonë, 23 Maj 2019, Pjesa 5
23/05/2019 13:12

Hezitimi në të folur është i zakonshëm tek fëmijët. Por, kur ky vazhdon, atëherë kemi një problem të belbëzimit. Specialistët e kësaj fushe si mjekë, psikologë, logopedistë mendojnë se faktorët që mund të ndikojnë në shfaqjen e belbëzimit mund të jenë të shumtë dhe të ndryshëm. Mjeku Logoped, Erges Eskiu, na tregon shkaqet që çojnë fëmijët në përdorimin e belbëzimit, si duhet kuruar dhe shumë informacione të tjera.