Lajmet shkurt nga Botërori, 10/07/2018 – Ora 11:00
10/07/2018 11:07

Një edicion i shkurtër informativ në faqen e Web-it, me zhvillimet e deritanishme nga Rusia 2018.