Lajmet shkurt nga Botërori, 04/07/2018 – Ora 18:00
04/07/2018 18:06

Një edicion i shkurtër informativ në faqen e Web-it, me zhvillimet e deritanishme nga Rusia 2018.