Lajmet shkurt nga Botërori, 01/07/2018 – Ora 18:00
01/07/2018 18:01

Një edicion i shkurtër informativ në faqen e Web-it, me zhvillimet e deritanishme nga Rusia 2018.