Kredi me një bilanc, nga 1 janari bankat nuk do pranojnë dy bilance
07/12/2017 20:42

Nga 1 janari i vitit të ardhshëm, biznesi mund të marrë kredi vetëm mbi bazën e bilancit që dorëzon te tatimet.