Komunikim me anë të dritës?!
17/04/2019 12:35

Në shumë pajisje që komunikojnë përmes frekuencave, valët radiofonike janë rruga e përdorur për shkëmbimin e informacionit. Por, kur niveli i tij rritet, rrjedhimisht procesi ngadalësohet.