Kometa Hartley 2 përmban ujë
06/10/2011 17:00

Hartley 2 përmban më shumë ujë si ai i oqeaneve tona se çdo kometë tjetër e studiuar deri më sot.