Kolaudimi me shkelje; Inspektimi i ministrisë: 10 ditë afat koncesionarit
03/01/2018 15:10

Një inspektim i Ministrisë së Transporteve në 5 qendra të kontrollit teknik të automjeteve ka zbuluar mangësi teknike dhe shkelje të mëdha ligjore nga shoqëria koncesionare SGS Albania.