Kaos në Arkivin e Gjirokastrës
14/09/2018 13:47

Mbi 140 institucione nga 320 që operojnë në të gjithë Qarkun e Gjirokastrës nuk kanë dorëzuar prej 28 vitesh asnjë dokument në Arkivën e Shtetit, në shkelje të plotë të ligjit.