Kaloi vettingun, por nuk shpëtoi. Kërkohet hetim i thelluar për gjyqtarin e lartë Edmond Islamaj
12/07/2018 22:28

Komisioneri Publik nuk është i bindur se konfirmimi në detyrë i gjyqtarit të lartë, Edmond Islamaj, është marrë pas hetimit të thelluar.