Investimet, më të ulëta sesa plani. Shkak, kufizimi i prokurimeve
01/10/2017 00:00

Vendimi i qeverisë që kufizon prokurimet ka vënë në vështirësi realizimin e investimeve publike. Të dhënat zyrtare nga Ministria e Financave tregojnë se, edhe pse krahasuar me një vit më parë investimet kanë shënuar rritje, ato janë 15.9 për qind më të ulëta sesa plani.