In Memoriam…
30/12/2017 20:14

Në vitin që po lemë pas shumë personalitete të artit, letrave dhe kultures shqiptare, na thanë lamturmirë, duke na lënë një boshllëk të madh.