“Gjurmë Shqiptare”: A po zvogëlohet Shqipëria?!
09/06/2018 20:51

Të dhënat zyrtare theksojnë se nga 427 km vijë bregdetare thuajse 154 janë prekur nga erozioni apo janë nën rrezikun e tij. Çfarë thuhet në raportin e ekspertëve dhe përse ata kanë vënë alarmin? Cilat janë zonat më problematike dhe çfarë rrezikojnë?