Gjinkuri: Mandatet jo në Kolegj, në KQZ
24/11/2012 20:00

“Nëse do të jetë Kolegji Zgjedhor institucioni që do bëjë ndarjen e mandateve të deputetëve për çdo qark, kjo do të ishte shumë e rëndë për besueshmërinë e procesit zgjedhor të 2013”.