Gjiknuri, në Orikum: Zgjidhje për energjinë
13/05/2018 14:17

Furnizimi me energji i zonës turistike të Orikumit do të përmirësohet me përfudimin e disa investimeve në rrjetin e tensionit të lartë dhe të mesëm, që po kryhen nga Operatori i Sistemit të Transmetimit.