Gdhendësi i pipave, i fundmi i artizanëve të familjes Skënderi
09/09/2018 22:24

Në tavolinën e vogël, pranë oborrit të shtëpisë, Isuf Skënderi gdhend drurin, duke kthyer disa dege te thjeshta ne vepra arti. Isufi është 62 vjeç dhe është i fundmi i artizanëve të familjes së tij.