Energjia, çmimi nuk ndryshon
27/12/2017 15:29

Enti Rregullator i energjisë do të mbajë të njëjtën strukturë tarifash të energjisë në 2018 për konsumatorët familjarë.