Ekspertët kontabël, roli i tyre në kohë krize i domosdoshëm
24/11/2012 20:00

Instituti i Ekspertëve Kontabël të Autorizuar organizoi me rastin e 15-vjetorit një konferencë kombëtare me titull '15 vjet në shërbim të profesionit dhe biznesit'.