Durban, nis samiti për klimën
28/11/2011 17:00

Rinisin negociatat për klimën me objektivin e kufizimit sa më shumë të jetë e mundur të dëmeve nga ngrohja globale dhe të eliminimit të efekteve shkatërruese të ndryshimeve klimaterike.