Draftet e strategjisë kombëtare, Serbia nuk do ta njohë Kosovën
24/04/2018 14:51

Serbia nuk do ta njohë Pavarësinë e Kosovës, do të japë mbështetje të plotë për pjesëmarrjen e serbëve në ‘institucionet e përkohshme në Prishtinë’, do të kundërshtojë formimin e ushtrisë së Kosovës dhe do të vazhdojë bashkëpunimin me NATO-n, si shtet neutral ushtarak.