Cirku i Metropolit, pa fonde e drejtues
30/10/2011 21:00

Cirku i Metropolit prej disa kohësh pa drejtor. Institucioni është në procesin e kalimit nën varësinë e Ministrisë së Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve.