Bursa për nëpunësit civilë, trajnim në vendet e BE për 15 kandidatë
14/02/2018 20:17

15 kandidatët fitues të projektit “Skema e Bursave për Nëpunësit e rinj Civilë”, projekt i financuar nga BE, nisin programin 4 mujor trajnimi në Francë, Luksemburg dhe Bruksel.