Blegtorët në vështirësi, mbyllet thertorja
17/04/2018 15:05

Mbyllja e thertores në Klos ka ndikuar në shitjen e bagëtive në tregun e gjësë së gjallë. Të dëmtuar janë banorët e zonave përreth të cilët jetojnë me të ardhurat nga blegtoria.