Biblioteka Kombëtare, një vend argëtues
05/10/2011 19:00

Biblioteka Kombëtare është paragjykuar si vendi ku kalojnë kohën më të madhe pensionistët dhe studentët, por është gabim.