Bamirësi i pemëve
11/07/2011 18:00

Një qytetar nga Shkodra kultivon dhe dhuron bimë e pemë falas