Audicioni i Vlorës, 17 Qershor | The Voice Kids 3
14/06/2018 16:25