Art me materiale të ricikluara – Në Shtëpinë Tonë, 25 Qershor 2019, Pjesa 5
25/06/2019 14:31

Riciklimi i artikujve të vjetër e të amortizuar është frymëzimi i Elvis Kitës, i cili me shumë pasion dhe mjeshtri i përpunon dhe i ripropozon ato në një kontekst dhe funksion të ndryshëm nga ai fillestar. Në punimet e tij spikatin vepra artistike nga më të larmishmet si në stil ashtu edhe në përbërje.