60 familje rome marrin shtëpi të reja në Shkozë
14/02/2018 10:49

60 familje të komunitetit rom në Shkozë kanë marrë shtëpitë e reja, falë projektit “New House-New Life nga Bashkia e Tiranës dhe IADSA.