2011-ta, viti më i zymtë
03/01/2012 16:00

Të dhënat e fundit zyrtare të publikuara nga Instituti i Statistikave konfirmojnë vitin 2011 si më të zymtin  për ekonominë shqiptare që pas vitit 1997.