The Voice Kids, Kejsi, 29/03/2013

Licensuar nga Talpa Distribution B.V.Formati origjinal nga Talpa Content B.V.