Hipokrati

Së shpejti...

Një program mbi shëndetin tonë, për mënyrën tonë të jetesës dhe për risitë e mjekësisë.