1/5
Sllovenia me 1.99 milionë banorë (Japoni dhe Kore 2002)