1/26
Aleksandri, Egjipt i Lashtë - Assassin’s Creed Origins. Ubisoft ka marrë lëvdata edhe nga akademikët dhe shkencëtarët për botët e hapura që krijon në lojërat e “Assassin Creed”, ku janë ndërtuar qytete të lashta botërore me saktësi historike.