1/7
Çmimi mestar i telefonave Tecno, nga marka “Transsion”, është 96 dollarë.