2/7
Në ata vite ishte koha e artë e të drejtave për gratë